Choose the best answer for the following sentence:

Not only my brother ____________ my sister likes listening to rock music.

A.

and                             

B.

as well              

C.

or else                  

D.

but also

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

but also

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...