Choose the best answer for the following sentence:

No one can prevent us ______________________ doing good things.

 

A.

upon               

B.

over                   

C.

by                        

D.

from

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

from

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...