Choose the best answer for the following sentence:

My uncle has five hunting dogs, _______________ is ten years old

A.

one of which

B.

of which one

C.

which one of

D.

of one which

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

one of which

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...