Choose the best answer for the following sentence:

My most ___________________________ moment was trying to introduce a woman whose name I couldn't remember.

A.

embarrass

B.

embarrassed

C.

embarrassing

D.

embarrassment

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

embarrassing

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...