Choose the best answer for the following sentence:

My little son! It’s time you ______________________ to bed.

 

A.

 to go                    

B.

 go                        

C.

 went

D.

have gone

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

went

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...