Choose the best answer for the following sentence: 

My best friend and I ____________ that friends should share thoughts and knowledge.

A.

know  

B.

show  

C.

see   

D.

agree

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

agree

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...