Choose the best answer for the following sentence:

 Mark needs to learn ____________ to better if he really wants to be a leader.

 

A.

lose his temper

B.

reduce his temper

C.

control his temper

D.

take his temper

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

control his temper

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...