Choose the best answer for the following sentence:

Last year I went to a party alone. I didn't know any people there except the host. I felt very ______________.
 

A.

embarrass                

B.

embarrassed
 

C.

embarrassing               

D.

embarrassingly

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

embarrassed

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...