Choose the best answer for the following sentence:

Last year I went to a party alone. I didn't know any people there except the host. I felt very ______________.
 

A.

embarrass                

B.

embarrassed
 

C.

embarrassing               

D.

embarrassingly

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...