Choose the best answer for the following sentence:

Last night I _________ to my close friend's birthday party.
 

A.

go       

B.

 went           

C.

to go            

D.

going

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 went

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...