Choose the best answer for the following sentence:

John was ____________________ we all want to make friends with him.
 

A.

so a good student that             

B.

so a student that

C.

such a good student that                

D.

a student such good that

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

such a good student that

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...