Choose the best answer for the following sentence:

John was ____________________ we all want to make friends with him.
 

A.

so a good student that             

B.

so a student that

C.

such a good student that                

D.

a student such good that

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...