Choose the best answer for the following sentence:

John and Lisa have a lot in ___________ with each other.

A.

regard

B.

common

C.

competition

D.

similar

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

common

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...