Choose the best answer for the following sentence:

Jim is a kind of person ____________ whom one can talk about anything.
  

A.

with            

B.

at               

C.

 to            

D.

in

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

to

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...