Choose the best answer for the following sentence:

Jack got into trouble when he refused ____________ his briefcase for the customs officers.
 

A.

opening           

B.

 being opened
 

C.

to open           

D.

 to be opened

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...