Choose the best answer for the following sentence:

I’ve just learned to play the guitar, and I can only play a few simple _____________.
 

A.

notes                

B.

actions            

C.

choruses                  

D.

tunes

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...