Choose the best answer for the following sentence:

I’ve just learned to play the guitar, and I can only play a few simple _____________.
 

A.

notes                

B.

actions            

C.

choruses                  

D.

tunes

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

tunes

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...