Choose the best answer for the following sentence:

It’s Winnie’s graduation tomorrow. She has finally _____________ her dream.

A.

managed 

B.

fulfilled

C.

obtained

D.

succeeded

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

obtained

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...