Choose the best answer for the following sentence:

It's no good ____________ to him, he never answers letters.

A.

 write             

B.

being written

C.

 writing             

D.

 to write

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

writing

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...