Choose the best answer for the following sentence:

I think it is a/an _______________ way to help them to read and write.
 

A.

sufficient                   

B.

effective                  

C.

honorable                 

D.

pleasing

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...