Choose the best answer for the following sentence:

It wasn’t I who stole the jewels. You’ve made a ___________ mistake.

A.

high 

B.

great

C.

large 

D.

big

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

big

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...