Choose the best answer for the following sentence:

It was a letter ____________ she received from her aunt yesterday.
 

A.

that           

B.

which               

C.

it              

D.

where

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

that

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...