Choose the best answer for the following sentence:

It is a waste of time ______________ such a boring party.

 

A.

attend                        

B.

to attend           

C.

 attending            

D.

attended

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 attending   

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...