Choose the best answer for the following sentence:

It is ____________ who I want to make friend with.
 

A.

she           

B.

her                  

C.

hers                 

D.

she’s

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

her

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...