Choose the best answer for the following sentence:

In the USA, the boys who _________________ have fathers can join an organization called Big Brothers.
 

A.

no longer                      

B.

not any longer

C.

aren’t longer                      

D.

don’t longer

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

no longer 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...