Choose the best answer for the following sentence:

In the part of the city __________ I live, nothing interesting ever happens.

A.

where

B.

when

C.

that

D.

who

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

where

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...