Choose the best answer for the following sentence:

In my opinion, more work has to be done to _____________ illiteracy in our country.
 

A.

eradicate                      

B.

postpone                    

C.

delay

D.

canlcel

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

eradicate

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...