Choose the best answer for the following sentence:

In my opinion, there are five most important _________ which are necessary for true friendship to exist.
 

A.

quantities  

B.

 qualities   

C.

characteristics   

D.

grades

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

qualities  

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...