Choose the best answer for the following sentence:

If you're the ____________ and everybody thinks you'll win, how does anybody be against you?
 

A.

dear             

B.

favorite               

C.

desired                

D.

wanted

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

favorite

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...