Choose the best answer for the following sentence:


If you want to buy a new car, you should choose an ___________car to run. It can save your money.

A.

economy

B.

economic

C.

economical

D.

economics

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

economical

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...