Choose the best answer for the following sentence:

If you like music, you can take a ______________ in karaoke singing.
 

A.

course          

B.

class              

C.

trend              

D.

book

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

course

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...