Choose the best answer for the following sentence:

If you go on like this, you will end _____________________________ in prison.

 

A.

 on                          

B.

for

C.

up

D.

of

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

up

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...