Choose the best answer for the following sentence:

If you ______________ breakfast, you wouldn’t be hungry now.
 

A.

would have                     

B.

would have had

C.

had                  

D.

had had

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

had had

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...