Choose the best answer for the following sentence:

If you ____________ as I told you, you would have succeeded.

A.

had done 

B.

did

C.

do

D.

has done

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

had done

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...