Choose the best answer for the following sentence:

 If the tie is not broken after two overtime ________________, a penalty shootout will determine the winner.

 

A.

opponents              

B.

waves                

C.

parts                 

D.

 periods

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...