Choose the best answer for the following sentence:

If I _____________ a car, I would drive to work.

A.

have

B.

had

C.

had had 

D.

have had

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

had

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...