Choose the best answer for the following sentence:

If at any point John feels himself _________________________ tense, he makes a conscious effort to relax.

 

A.

 to become          

B.

 becoming                               

C.

 became                    

D.

becomes

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

becoming 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...