Choose the best answer for the following sentence:

If a husband and a wife are ____________, they are living apart because they are having problems in their marriage.
 

A.

separated                      

B.

separating                     

C.

separation

D.

separate

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

separated

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...