Choose the best answer for the following sentence:

I didn’t expect _____________ the job.
 

A.

to offer                  

B.

offering

C.

to be offered                 

D.

being offered

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

to be offered  

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...