Choose the best answer for the following sentence:

I would never borrow money from ____________ .

A.

anybody 

B.

anything

C.

somebody 

D.

something

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

anybody

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...