Choose the best answer for the following sentence:

I wasn't a serious accident. Only the car was badly ____________.
 

A.

damage                 

B.

 damaging
 

C.

damaged              

D.

to damage

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

damaged

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...