Choose the best answer for the following sentence:

I supposed there was something wrong __________________________ our plan.

 

 

A.

for                             

B.

with                     

C.

 on                             

D.

in

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

with

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...