Choose the best answer for the following sentence:

I missed ___________ to him on the phone because I was so busy ___________ the dinner.

 

A.

to talk / to prepare                          

B.

talking / preparing

 

C.

talked / prepare                               

D.

 talk / prepared

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

talking / preparing

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...