Choose the best answer for the following sentence:

I intend ____________________ this book by the end of March.

  

A.

finishing to read            

B.

 to finish reading  

C.

 finishing reading     

D.

 to finish to read

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

to finish reading

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...