Choose the best answer for the following sentence:

I haven't seen you for ______________ . How are things?

A.

ages 

B.

long time

C.

eras 

D.

long

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

ages

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...