Choose the best answer for the following sentence:

I have invited some friends to our house for _____________________________ dinner.

A.

a

B.

an

C.

the

D.

no article

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

no article

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...