Choose the best answer for the following sentence:

I had the roof _____________ yesterday.

A.

to repair

B.

repaired 

C.

repairing

D.

repair

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

repaired 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...