Choose the best answer for the following sentence:

I don't know the reason _____________ she hasn't talked to me recently.

A.

on which

B.

for which

C.

of which one

D.

which one of

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

for which

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...