Choose the best answer for the following sentence:

I didn't want to meet Paul so when he entered the room I _______________.
 

A.

leave            

B.

left              

C.

am learning           

D.

was leaving

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

left

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...