Choose the best answer for the following sentence:

I couldn’t decide between the two records, so I bought ____________ of them.

A.

each

B.

either

C.

both 

D.

all

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

both

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...