Choose the best answer for the following sentence:

I caught sight of Dick in a restaurant on ___________________________ way home

 

A.

a                          

B.

an                     

C.

 the               

D.

no article

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 the

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...