Choose the best answer for the following sentence:

I am punctual, ___________________?

A.

am not I

B.

aren't I

C.

I am not

D.

don't I

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

aren't I

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...