Choose the best answer for the following sentence:

I always suffer from feelings of _________________ when I am talking about art with him.

 

A.

adequate                 

B.

inadequate               

C.

 inadequately              

D.

inadequacy

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

inadequacy

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...